Esculturas a base de carton corrugado.

Esculturas a base de carton corrugado.